Почетна

Комерцијална зграда

Комерцијална зграда

ПРОЕКТ: Комерцијална зграда

ДАТУМ: Фебруари 2007

КЛИЕНТ: ISOLINE S.A. (LAMKO S.A.)

ИНДУСТРИЈА: Комерцијални објекти

ЛОКАЦИЈА: Лариса, Грција

ПРОДУКТИ: PENETRON ADMIX®, PENEBARTM SW – 45 Rapid

Градот Лариса се наоѓа во централниот дел на Грција.
Изведувачот на комерцијалната зграда, ЛАМКО С.А., мораше да одлучи помеѓу ПВЦ мембрани и
PENETRON ADMIX® за хидроизолација на подрумската плоча и ѕидови. По внимателното испитување на двата
системи, LAMKO S.A. избра PENETRON ADMIX® поради неговата ефикасност, сигурност и едноставни апликативни
методи. На истиот проект се користеше и PENEBARTM SW-45 Rapid со цел водоотпорност на ладните зглобови
помеѓу подрумот и вертикалните бетонски ѕидови. Соодносот на мешање на PENETRON ADMIX® што беше
користен, изнесуваше 1% по тежина на цемент, а вкупната површина на плочи беше околу 2 400 м2
(2.000 м2).

НАЗАД КОН ПРОЕКТИ