Почетна

PENEBAR PRIMER

PENEBAR PRIMER

Лепак на водена база/прајмер за penebar SW хидроизолациона трака

PENEBAR ™ PRIMER го подобрува поврзувањето помеѓу пред-формираните заптивки, како PENEBAR ™ SW, и бетонските површини кои помагаат во процесот на инсталација. Брзо и погодно се применува на работното место со едноставна апликација со четка.

Документација