Почетна

PENEBAR SW-55

PENEBAR SW-55

FLEKSIBILNA BUBREĆA HIDROIZOLACIONA TRAKA ZA NASTAVKE BETONIRANJA

PENEBAR SW 55 создава физичка бариера против пенетрацијата на вода преку бетонски зглобови кои се прошируваат (на контролиран начин) кога се изложени на вода. Извонредната способност за проширување и запечатување на бетонските споеви овозможува да се замени повеќе пасивна врзана во PVC системи за запирање на водата, кои лесно се превиткуваат за време на леење, и ги елиминираат железото за заварување, формирањето на поделба и посебните форми.

Документација