Почетна

PENESEAL FH

PENESEAL FH

Зацврстување на површини, елиминација на прашини, средство за нега

Јасен, реактивен пенетрански заптивник кој е дизајниран за трајно да ги заштити, зачува и зајакне бетонските и ѕидарски градежни материјали, PENESEAL FH продира длабоко во бетонски површини и реагира со елементарни бетонски состојки за да ги зацврсти во поцврста, погуста, посилна бетонска маса. Алкалните соли и минерали се исцрпени во процесот, со што се елиминира излекувањето и истекувањето и се зголемува поврзувањето на површинските премази.

Документација