Почетна

PENETRON

PENETRON

Кристализиран хидроизолационен премаз

Површински нанесен, интегрален кристален водонепропустлив материјал, PENETRON се користи за хидроизолација и хемиска заштита на над и под нивото на земјата. PENETRON се нанесува со четка или спреј за позитивната или негативната страна на бетонот и во присуство на влажни пенетрации длабоко во структурата. Следната хемиска реакција ги исполнува микротреклата, порите и капиларите со нерастворлива кристална формација, која ги спречува внесувањето на вода и хемикалии од водата, дури и под висок хидростатски притисок. Пукнатини кои се развиваат во текот на целиот животен век на бетонот се репетира од PENETRON, што резултира со постојана бетонска заштита.

Документација