Почетна

Конференциски центар – Арахова

Конференциски центар – Арахова

ПРОЕКТ: Конференциски центар – Арахова

ДАТУМ: Август 2008

КЛИЕНТ: HAKO S.A.

ИНДУСТРИЈА: Комерцијални објекти

ЛОКАЦИЈА: Арахова, Грција

ПРОДУКТИ: PENETRON ADMIX®, PENEBARTM SW – 45 Rapid

Се наоѓа на планината Парнасос, селото Арахова е позната зимска дестинација во близина на
грчкиот главен град Атина, со објекти за спорт и рекреација.
Локалните власти одлучија да изградат нова комерцијална зграда со цел да ги задоволат потребите на градот.
Новата зграда вклучува конференциски центар, мини центар и подземен паркинг простор од околу 500
паркинг места.
Дизајнерот одлучи да ги користи PENETRON ADMIX® и PENEBARTM SW како водоотпорен систем наместо ПВЦ
водонепропустливи мембрани поради неговата економичност, сигурност и едноставни методи на примена.
Изведувачите, заедно со КУУРТИДИС С.А. и ГАТЗУЛАС С.А., ги следеа препораките на
дизајнер од техничкиот оддел на PENETRON Hellas, за хидроизолација на подрумската плоча и
ѕидовите. PENEBARTM SW-45 Rapid се користеше за водоотпорност на ладните зглобови помеѓу подрумската
плоча и вертикални бетонски ѕидови. Коефициентот на мешање на PENETRON ADMIX® што бил користен бил 1% од
тежина на цемент. Вкупниот износ на бетон изнесувал околу 5,8 мил(4.500 м3).

Во овој проект се користеше PENEBARTM SW-45 Rapid Type A.

НАЗАД КОН ПРОЕКТИ