Почетна

Hellenic Petroleum Comp. Рафинерија

Hellenic Petroleum Comp. Рафинерија

ПРОЕКТ: Hellenic Petroleum Comp. Рафинерија

ДАТУМ: Октомври 2009

КЛИЕНТ: AKTOR S.A.

ИНДУСТРИЈА: Индустрија – енергија

ЛОКАЦИЈА: Елефсина, Грција

ПРОДУКТИ: PENETRON ADMIX®, PENETRON®, PENECRETE MORTARTM,
PENEPLUG®, PENEBARTM SW, PENETRON GROUT

Во есента 2009 година, во областа Елефсина, започна изградбата – проширување на новата Рафинерија Еленица Хелен
Petroleum Comp. Дел од новата единица беше изградбата на подземната мрежа за собирање и рециркулација на
преостанатите производи од рафинеријата.
Подземната мрежа предвидува изградба, запечатување и поправка на 1.000 префабрикувани бунари од
армиран бетон, вкупен волумен (5.200 yd2) 4.000 м3.
Подготвените бунари треба да бидат целосно запечатени и заштитени од корозивни феномени, како што се конкретни карбонизации и пенетрација на хлорид поради корозивни подземни површини.
Имаше и потреба, армиранит бетон да биде заштитен од хемиски напад поради високото хемиско оптоварување на рафинираните нуспроизводи.
Од сите овие причини, инженерите на проектот одлучија да го користат PENETRON
ADMIX® за целосна хидроизолација и заштита на бетонските конструкции.

НАЗАД КОН ПРОЕКТИ